Pharis Pastured Pork

$17.00/lb. Avg. 1 lb.
$17.00/lb. Avg. 1 lb.
$17.00/lb. Avg. 1 lb.

Chorizo

1lb bulk sausage
$17.00/lb. Avg. 1 lb.
$13.00/lb. Avg. 1.7 lb.
$14.00/lb. Avg. 2 lb.

Pig feet

1 trotter/pkg - 0.9 lb/pkg
$5.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Loin Chop Bone-in

2 chops. 1 pounds.
$15.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Rib Chop Bone-in

2 chops per package
$15.00/lb. Avg. 1.1 lb.

Pork Sirloin Chop

1 chop per package ~1.2 lb
$15.00/lb. Avg. 1 lb.

Pork Tenderloin

Average 1.2 pounds
$18.00/lb. Avg. 1.2 lb.
$14.00/lb. Avg. 3 lb.
$14.00/lb. Avg. 1.8 lb.